Oktatás

A sugárterápia kötelező tantárgyként és gyakorlatként van jelen az OLKDA képzésben, ezek mellett kötelezően választható és szabadon választható tantárgyakkal képviselteti magát a magyar és angol nyelvű orvosképzésben.

Feladatai között prioritásként fogalmazza meg a Tanszék önálló Sugárterápia tantárgy graduális bevezetését, mind magyar mind angol nyelven, az ÁOK képzési profiljába. A Tanszék diplomás munkatársai részt vesznek a magyar és külföldi ÁOK hallgatók, valamint OLKDA hallgatók tudományos diákköri képzésében.

Ugyancsak oktatási feladatai közé tartozik a posztgraduális OFTEX képzéseken történő részvétel.

Tanszékünk részt vesz nemzetközi szervezetek által szervezett oktatási, továbbképzési programokban.

PhD képzésben mind doktori, fizikusi, mind non-doktori PhD programokban részt vesznek oktatóink.  

Frissítés dátuma: 2019.09.12.